ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดตำแหน่งงาน ที่กำลังเปิดรับสมัครด้านล่าง :


ขั้นตอนการสมัครงาน
• จัดทำเอกสารแนะนำตัวและประสบการณ์การทำงาน(ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
• แนบไฟล์หรือเอกสาร เพื่อยืนยันคุณสมบัติตามตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 
• จัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านทางไปรษณี อีเมลล์หรือ walk in ได้ที่ ณ ที่ทำการบริษัท
(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
• รอการยืนยัน และนัดหมายเพื่อเรียกสัมภาษณ์
• รอการประกาศผลผ่านทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ไม่เกิน 7 วันทำการ
รายละเอียดการติดต่อ
และที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
บริษัท ไทย รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด ที่อยู่ 2/70 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240