งานบริการสนับสนุนงานวิจัย

บริการอื่นๆ

1. บริการเก็บข้อมูล (Field work) ทั้งแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

2. บริการบันทึกข้อมูล คีย์แบบสอบถาม คีข้อมูลทางบัญชี พิมพ์เอกสาร ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น 

3. การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน แก้ไขการคัดลอก รีไรท์เอกสาร

4. บริการถอดไฟล์เสียง ประชุม สัมมนา ถอดเทปงานวิจัย สัมภาษณ์ต่าง ๆ ถอดเทปเพื่อใช้ในศาล ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

5. บริการแปลภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น บริการแปลภาษาสำหรับงานวิจัย แปลภาษาศัพท์เฉพาะ แปลเอกสารสัญญาหรือทางกฎหมาย แปลภาษาทางการแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิค


ติดต่อ

02-136-9234, 086-328-8896 ไลน์ไอดี tharesearchcenterชื่อผู้ตอบ:


 • Service1.jpg
  งานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาดด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมในการ...

 • business-people-1572059_1920.jpg
  งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงกา...

 • document-428338_1920.jpg
  บริการเกี่ยวกับแผนธุรกิจของเราพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายธุรกิจ ที่จะสนับสนุนการสรรค์สร้างแผนธุรกิจขึ้นมา ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้ลูกค้าสามารถนำแผนไปใช้ในการยื่นกู้ เพื่อขอสำห...

 • arranged-1842261_1920.jpg
  งานด้านการเผยแพร่ ช่วยในการนำงานวิจัยของท่าน หรือโครงการวิจัยมาเข้าสู่กระบวนการลงบทความ งานสัมมนาต่างๆ ที่จะสร้างการสนับสนุนการวิจัยของท่านให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภา...

 • classroom-2093744_1920.jpg
  เป็นบริการด้านการสอน และการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย รวมไปถึงการฝึกฝนให้สมาชิกขององค์กร ได้ปฏิบัติการวิจัยร่วมกับงานวิจัยที่ทำกับทางเรา เพื่อให้การดำเนินงานร่...