งานวิจัยตลาด

                งานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาดด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงจากสายงานวิจัยพร้อมด้วยความรู้ความสามารถที่จะประยุกต์เข้ากับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                โดยการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การบรีฟ นำเสนอแนวทาง สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล และการนำเสนอผลลัพธ์ อย่างครบวงจร เพื่อทำให้ผู้ต้องการงานวิจัยตลาด ได้รับผลการดำเนินงานที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดชื่อผู้ตอบ:


 • business-people-1572059_1920.jpg
  งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงกา...

 • document-428338_1920.jpg
  บริการเกี่ยวกับแผนธุรกิจของเราพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายธุรกิจ ที่จะสนับสนุนการสรรค์สร้างแผนธุรกิจขึ้นมา ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้ลูกค้าสามารถนำแผนไปใช้ในการยื่นกู้ เพื่อขอสำห...

 • Service6.jpg
  บริการอื่นๆ1. บริการเก็บข้อมูล (Field work) ทั้งแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 2. บริการบันทึกข้อมูล คีย์แบบสอบถาม คีข้อมูลทางบัญชี พิมพ์...

 • arranged-1842261_1920.jpg
  งานด้านการเผยแพร่ ช่วยในการนำงานวิจัยของท่าน หรือโครงการวิจัยมาเข้าสู่กระบวนการลงบทความ งานสัมมนาต่างๆ ที่จะสร้างการสนับสนุนการวิจัยของท่านให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภา...

 • classroom-2093744_1920.jpg
  เป็นบริการด้านการสอน และการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย รวมไปถึงการฝึกฝนให้สมาชิกขององค์กร ได้ปฏิบัติการวิจัยร่วมกับงานวิจัยที่ทำกับทางเรา เพื่อให้การดำเนินงานร่...