ไทย รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ : งานวิจัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัยแบบครบวงจร

งานวิจัยตลาด
งานวิจัยโครงการ
งานแผนธุรกิจ
งานบริการสนับสนุนงานวิจัย
งานที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย
งานการให้ความรู้วิจัย,workshop

    • 158013109110.jpg
      นักวิชาการ TDRI ดึงความเชี่ยวชาญด้านนโยบายร่วมสนับสนุนโครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต” วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศในมิติทางเศรษฐกิจและการศึกษา ปูทางร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติรับอนาคต 2...
    • DC78297B5C132BFB0A2597B84D6E99FE.jpg
      ทีเส็บคว้าอันดับ 1 องค์การมหาชนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากผลสำรวจสุดยอดองค์กร Thailand's Most Admired Company 2020 จากผลงานการบริหารองค์กรและนวัตกรรมขยายโอกาสด้านธุรกิจไมซ์ไปทั่วประเทศ ...
Visitors: 107,372