ไทย รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ : งานวิจัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัยแบบครบวงจร


งานวิจัยตลาด
บริการด้านงานวิจัยตลาดแบบครบวงจร
ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นไปจนถึงการรายงานผลงานวิจัยโครงการ
บริการงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการดำเนินโครงการของท่าน
ให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ รองรับทุกขนาดความต้องการงานแผนธุรกิจ
บริการจัดทำแผนธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 

 


งานสนับสนุนงานวิจัย
การดำเนินงานสนับสนุนด้านการทำวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

งานการให้ความรู้งานวิจัย(WORKSHOP)
บริการด้านการนำเสนอการสอนและกิจกรรม ที่จะช่วยให้ท่านมีความสามารถทางด้านงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย
บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือด้านการเผยแพร่การวิจัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการเผยแพร่ในบทความและการสัมมนา