งานวิจัยตลาด
บริการด้านงานวิจัยตลาดแบบครบวงจร
ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นไปจนถึงการรายงานผลงานวิจัยโครงการ
บริการงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการดำเนินโครงการของท่าน
ให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ รองรับทุกขนาดความต้องการงานแผนธุรกิจ
บริการจัดทำแผนธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 

 


งานสนับสนุนงานวิจัย
การดำเนินงานสนับสนุนด้านการทำวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

งานการให้ความรู้งานวิจัย(WORKSHOP)
บริการด้านการนำเสนอการสอนและกิจกรรม ที่จะช่วยให้ท่านมีความสามารถทางด้านงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย
บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือด้านการเผยแพร่การวิจัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการเผยแพร่ในบทความและการสัมมนา

 

 

ลูกค้าของเรา

 
 ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ

 


เป็นมากกว่าที่ปรึกษาในงานวิจัย เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานที่คอยนำเสนอแนวคิด และชี้ช่องทางในการทำงานร่วมกับการวิจัย ทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพค่ะ
- คุณนนธิยา จิรกุลนัฐ

บริการดี ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ
สามารถจัดสรรข้อมูลสนับสนุน และการให้
ความช่วยเหลือตลอดการดำเนินงานได้อย่าง
สบายใจครับ
- คุณอรรถสิทธ์ คล้ายแก้ว

มีระบบการทำงานเป็นแบบแผน ร่วมงานได้อย่างสบายใจ ไม่ขาดตอน พร้อมเครื่องมือและทีมงานวิจัยที่หลากหลาย ร่วมงานแบบไหนก็สบายใจครับ
- คุณจิรเดช เสกสันติ